So sánh Casio GP300, GP400 và GP500 Grand Hybrid Bechstein

So sánh Casio GP300, GP400 và GP500 Grand Hybrid Bechstein

Casio GP300, GP400 và GP500 Grand Hybrid Bechstein đều là những model cùng dòng Casio và Bechstein. Cả 3 đều có tính năng tương đồng nhau khiến khách hàng khó đưa ra lựa chọn, nhưng bên cạnh đó vẫn khác nhau ở một số đặc điểm nổi bật.

Chi tiết
popup

S� l��ng:

T�ng ti�n: