Piano House

Touch .The soul

Danh mục sản phẩm

C6 (C.Bechstein Concert)

1.458.000.000₫

STEINWAY V-125

951.000.000₫

MASON MODEL 50

997.500.000₫
-44%

KAWAI US-6X

67.500.000₫
67.500.000₫
120.000.000₫
-17%

YAMAHA UX30A

125.000.000₫
125.000.000₫
150.000.000₫
-6%

KAWAI KT400 M

239.000.000₫
239.000.000₫
255.000.000₫
-16%

YAMAHA U10BiC

71.000.000₫
71.000.000₫
85.000.000₫
-31%

YAMAHA W106

52.000.000₫
52.000.000₫
75.000.000₫
-5%

YAMAHA M3 SM

145.900.000₫
145.900.000₫
152.990.000₫
-29%

YAMAHA U3H WH

45.900.000₫
45.900.000₫
65.000.000₫
-18%

KAWAI K-200 WH

99.000.000₫
99.000.000₫
120.000.000₫
-7%

YAMAHA U1J PWHC

135.000.000₫
135.000.000₫
144.513.818₫
-25%

Yamaha U2F WH

39.500.000₫
39.500.000₫
53.000.000₫
-11%

Piano KIMBALL

55.000.000₫
55.000.000₫
62.000.000₫
-6%

YAMAHA M2H

68.000.000₫
68.000.000₫
72.000.000₫

BernStein BU-380DW

68.000.000₫
-6%

Piano Wurlitzer

45.000.000₫
45.000.000₫
48.000.000₫
-33%

YAMAHA W102 Wn

55.800.000₫
55.800.000₫
83.000.000₫
-21%

YAMAHA U1H Wn

44.000.000₫
44.000.000₫
55.500.000₫

KAWAI BL82

Liên hệ
-22%

KAWAI BL51 Wn

35.000.000₫
35.000.000₫
45.000.000₫
-19%

YAMAHA U3 PE

227.000.000₫
227.000.000₫
279.990.000₫
-6%

KAWAI K-300 EP

159.000.000₫
159.000.000₫
169.000.000₫
-11%

KAWAI ND21

89.000.000₫
89.000.000₫
99.900.000₫
-10%

YAMAHA U1J PE

116.000.000₫
116.000.000₫
128.790.000₫
-27%

YAMAHA U1E

30.500.000₫
30.500.000₫
42.000.000₫
-17%

Yamaha B2

125.000.000₫
125.000.000₫
150.000.000₫
-26%

YAMAHA HQ300SX

89.000.000₫
89.000.000₫
120.000.000₫
-17%

YAMAHA MX100R Crystal

64.800.000₫
64.800.000₫
78.000.000₫
-1%

SE-126 KO

1.735.900.000₫
1.735.900.000₫
1.751.833.755₫

Samick SC310CRD

Liên hệ
-5%

Bösendorfer 120 CL

1.050.000.000₫
1.050.000.000₫
1.100.000.000₫
-9%

Bösendorfer 130 CL

1.280.000.000₫
1.280.000.000₫
1.400.000.000₫
-5%

Boston GP-156 PE II

695.000.000₫
695.000.000₫
735.000.000₫
-2%

Boston GP-178 PE II

899.000.000₫
899.000.000₫
920.000.000₫
-2%

Boston GP-193 PE II

999.000.000₫
999.000.000₫
1.020.000.000₫
-13%

Boston GP-215 PE II

1.119.000.000₫
1.119.000.000₫
1.280.000.000₫
-9%

YAMAHA GB1K Pink Pastel

287.000.000₫
287.000.000₫
315.000.000₫

The B-262

12.000.000.000₫

SPECIAL LOUIS XV

42.000.000.000₫
-3%

B-192 Salon Concert Grand

3.750.000.000₫
3.750.000.000₫
3.866.000.000₫
-2%

Bösendorfer 185VC

4.805.000.000₫
4.805.000.000₫
4.900.000.000₫
-3%

Steiner GP-152 Black Self-Playing

688.000.000₫
688.000.000₫
709.000.000₫
-17%

YAMAHA C5 Wh

265.000.000₫
265.000.000₫
320.000.000₫

YAMAHA G1 WH

Liên hệ
-10%

YAMAHA G5 WH

175.000.000₫
175.000.000₫
195.000.000₫
-6%

KAWAI GL10 WH

328.000.000₫
328.000.000₫
348.000.000₫

V183 (W.HOFFMANN VISION)

1.098.000.000₫

[SPECIAL] TELUS

Liên hệ
-3%

YAMAHA G3B Wn Seri 4.7

285.000.000₫
285.000.000₫
295.000.000₫
-3%

KAWAI GL50 WN

485.000.000₫
485.000.000₫
498.000.000₫
-11%

STEINWAY LOUIS XV - MODEL M

980.000.000₫
980.000.000₫
1.100.000.000₫
-11%

YAMAHA C7 Seri 3.6

365.000.000₫
365.000.000₫
410.000.000₫
-11%

YAMAHA G5E 3 (Pedal)

165.000.000₫
165.000.000₫
185.000.000₫
-10%

YAMAHA C3A seri 4.1

265.000.000₫
265.000.000₫
295.000.000₫
-8%

YAMAHA C3B

235.000.000₫
235.000.000₫
255.000.000₫
-10%

YAMAHA C2X

762.300.000₫
762.300.000₫
847.000.000₫
-20%

YAMAHA C3X

775.000.000₫
775.000.000₫
968.000.000₫
-10%

YAMAHA C5X

1.377.000.000₫
1.377.000.000₫
1.530.000.000₫
-15%

YAMAHA G2

118.000.000₫
118.000.000₫
139.000.000₫
-10%

KAWAI CA901 NW

139.000.000₫
139.000.000₫
155.000.000₫
-43%

KAWAI CA701 WH

62.000.000₫
62.000.000₫
109.500.000₫
-43%

KAWAI CN201 WH

32.000.000₫
32.000.000₫
56.000.000₫
-44%

KAWAI CN301 B

42.000.000₫
42.000.000₫
75.000.000₫
-7%

ROLAND KF-10 Kiyola Pure Oak

129.000.000₫
129.000.000₫
138.000.000₫
-14%

ROLAND RP-107

20.500.000₫
20.500.000₫
23.860.000₫
-26%

ROLAND F701 LA

24.500.000₫
24.500.000₫
33.000.000₫
-14%

YAMAHA YDP-165 B

26.500.000₫
26.500.000₫
30.990.000₫
-3%

YAMAHA P-125 BK

18.000.000₫
18.000.000₫
18.500.000₫
-12%

ROLAND FP-30X BK

21.500.000₫
21.500.000₫
24.300.000₫
-10%

YAMAHA P-515 BK

38.900.000₫
38.900.000₫
43.090.000₫
-3%

ROLAND FP-E50

33.500.000₫
33.500.000₫
34.500.000₫
-27%

YAMAHA NU1X PBW

65.000.000₫
65.000.000₫
89.000.000₫
-12%

KAWAI NV5S Hybrid

199.000.000₫
199.000.000₫
225.000.000₫
-35%

ROLAND LX-708 PE (New)

110.000.000₫
110.000.000₫
169.670.000₫
-36%

ROLAND LX-706 GP SR

47.000.000₫
47.000.000₫
74.000.000₫
-0%

Yamaha MODX8

41.900.000₫
41.900.000₫
42.100.000₫
-5%

ROLAND RD-88

33.800.000₫
33.800.000₫
35.500.000₫
-3%

ROLAND FANTOM G8

72.500.000₫
72.500.000₫
75.000.000₫
-1%

ROLAND FA-07

41.000.000₫
41.000.000₫
41.400.000₫
-32%

CASIO PX-S7000HM

50.500.000₫
50.500.000₫
74.050.000₫
-38%

ROLAND LX-705 GP SR

34.000.000₫
34.000.000₫
55.000.000₫
-10%

YAMAHA CLP-745 R

53.991.000₫
53.991.000₫
59.990.000₫
-30%

ROLAND HP-603 WH

23.000.000₫
23.000.000₫
33.000.000₫
-10%

YAMAHA CLP-795 GP WH

226.791.000₫
226.791.000₫
251.990.000₫
-10%

YAMAHA CVP-809 GP WH

201.231.000₫
201.231.000₫
223.590.000₫
-10%

YAMAHA CVP-809 PE

152.091.000₫
152.091.000₫
168.990.000₫
-17%

KAWAI NV10S Hybrid

330.000.000₫
330.000.000₫
399.000.000₫
-5%

NORD GRAND - 88 Key

92.000.000₫
92.000.000₫
97.000.000₫
-9%

NORD STAGE 3 88 Keys 99%

100.000.000₫
100.000.000₫
110.000.000₫
-3%

ROLAND FANTOM 8

84.000.000₫
84.000.000₫
86.970.000₫
-8%

YAMAHA CP88

60.000.000₫
60.000.000₫
65.290.000₫
-23%

ROLAND GP-9M PE

390.000.000₫
390.000.000₫
507.100.000₫
-5%

Yamaha CVP-909 GP PE

218.000.000₫
218.000.000₫
229.290.000₫
-7%

Yamaha CVP-905 PE

123.590.000₫
123.590.000₫
133.590.000₫
-5%

Yamaha CVP-909 PE

175.000.000₫
175.000.000₫
184.590.000₫

Loa B&O Beoplay A9 MK4

110.660.000₫
-9%

Loa B&O Beolab 20

343.980.000₫
343.980.000₫
378.372.000₫

Loa B&O Beolab 50

1.534.420.000₫
-10%

Marsall Middleton

8.990.000₫
8.990.000₫
10.000.000₫
-10%

Marshall Emberton 2

4.500.000₫
4.500.000₫
4.990.000₫
-37%

Marshall Stanmore 2

7.000.000₫
7.000.000₫
11.190.000₫
-6%

Marshall Acton 3

7.500.000₫
7.500.000₫
7.990.000₫
-7%

Tai Nghe B&O Beoplay EX

11.990.000₫
11.990.000₫
12.848.000₫

Roland RH-5

990.000₫
-2%

Roland RH-200

4.120.000₫
4.120.000₫
4.220.000₫
-2%

Roland RH-300

7.700.000₫
7.700.000₫
7.860.000₫

Roland RH-A7 Black

2.050.000₫
-10%

Amplifier Yamaha THR5, Combo

5.661.000₫
5.661.000₫
6.290.000₫
-10%

Amplifier Yamaha THR5A, Combo

5.661.000₫
5.661.000₫
6.290.000₫
-1%

Amplifier Yamaha THR100H Dual, Head

19.300.000₫
19.300.000₫
19.500.000₫
-1%

Amplifier Yamaha THR100H, Head

14.300.000₫
14.300.000₫
14.500.000₫
-18%

Music for Little Mozarts: Music Lesson Book 1

370.000₫
370.000₫
450.000₫
-8%

Ghế Piano 05 (Fullbox)

3.500.000₫
3.500.000₫
3.800.000₫
-27%

KHĂN PHỦ PIANO SET 1

2.200.000₫
2.200.000₫
3.000.000₫
-12%

KHĂN PHỦ GRAND PIANO

2.200.000₫
2.200.000₫
2.500.000₫
-20%

Taylor 110E

19.850.000₫
19.850.000₫
24.930.000₫
-2%

Taylor 114E

19.490.000₫
19.490.000₫
19.850.000₫
-3%

Taylor 418CE

69.500.000₫
69.500.000₫
72.000.000₫

Taylor PS14CE, Macassar

272.760.000₫
-7%

Yamaha PSR E273

3.890.000₫
3.890.000₫
4.190.000₫
-9%

Yamaha PSR E373

5.000.000₫
5.000.000₫
5.488.364₫
-15%

Yamaha PSR-E473

9.000.000₫
9.000.000₫
10.590.000₫
-2%

Yamaha PSR-EW425

12.390.000₫
12.390.000₫
12.590.000₫

Odery Cafe Kit - BS

12.660.000₫

Odery cafekit

12.660.000₫
-15%

Sáo Flute Yamaha YFL-212

13.647.000₫
13.647.000₫
16.000.000₫
-2%

Sáo Flute Yamaha YFL-222

12.076.000₫
12.076.000₫
12.300.000₫
-19%

Sáo Flute Yamaha YFL-262

20.617.000₫
20.617.000₫
25.429.000₫
-8%

Sáo Flute Yamaha YFL-272

21.993.000₫
21.993.000₫
23.993.000₫
-5%

Kèn Saxophone Alto Yamaha YAS-280

34.000.000₫
34.000.000₫
35.826.545₫
-4%

Kèn Saxophone Alto Yamaha YAS-480

51.500.000₫
51.500.000₫
53.499.273₫
-7%

Kèn Saxophone Alto Yamaha YAS-480S

55.800.000₫
55.800.000₫
59.900.000₫
-5%

Kèn Saxophone Alto Yamaha YAS-62

77.890.000₫
77.890.000₫
81.990.000₫

Original JAPAN PIANO
Đầy đủ chứng nhận CO & CQ

GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
Free ship nội thành HCM mọi sản phẩm Piano

Hỗ Trợ 24/7
Hỗ trợ kỹ thuật trong 24h - Bảo hành 10 năm

THE ART OF PIANO

Chất lượng cao tiêu chuẩn quốc tế với giá hợp lý

piano2.png

PERFECTIONIST

Tuyệt hảo

icon_2.png

COMMITMENT

Cam kết chất lượng

icon_3.png

UNIQUE

Độc nhất

Khách hàng Piano House

Sound. Vision. It’s your pick.

Experience in store

Gần gũi và chuyên nghiệp

Hãy đến showroom Piano House để lắng nghe, trải nghiệm và lựa chọn cây đàn ưng ý nhất.

Tư vấn?

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

Đặc tính sản phẩm. Chính sách mua đàn. Đổi trả, bảo hành. Tất cả tại đây.

Về chúng tôi

LỜI KHUYÊN VÀ HƯỚNG DẪN

Piano không chỉ là dụng cụ học tập mà còn là tác phẩm nghệ thuật làm tôn lên vẻ đẹp không gian sống.

Stories of sound and Arts

On the Video.

Exxeo - Thiết kế piano tương lai độc nhất thế giới

Special collection

Exxeo - Thiết kế piano tương lai độc nhất thế giới

Chiếc đàn piano được tùy biến hoàn toàn nhằm đảm bảo không giống bất kì cây đàn grand piano nào từng được sản xuất.

" "

Piano House news

Tra Cứu Năm Sản Xuất Đàn Piano Điện Roland

Roland là một thương hiệu đàn piano điện tử nổi tiếng toàn cầu và tại Việt Nam, thương hiệu Roland cũng rất được ưa chuộng.

popup

S� l��ng:

T�ng ti�n: