BẢNG MÀU YAMAHA UPRIGHT
CẬP NHẬT MỚI NHẤT

─────────

─────────

Yamaha U1J PE

Yamaha U1J PM

Yamaha U1J PW

Yamaha YUS1 SE

Yamaha U3 SAW

Yamaha YUS5 SW

PE - Polish Ebony: Màu gỗ mun bóng

SAW - Satin America Walnut: Màu gỗ óc chó Mỹ

PW - Polish White: Màu trắng bóng

SE - Satin Ebony: Màu đen nhám

SW - Satin Walnut: Màu gỗ óc chó nhám

PM - Polish Mahogany: Màu gỗ Mahogany bóng

 

Yamaha M3 SM

PEC - Polish Ebony Chrome: Màu gỗ mun bóng Chrome

SBW - Satin Black Walnut: Màu gỗ óc chó đen nhám

SDW - Satin Dark Walnut: Màu gỗ óc chó tối nhám

SM - Satin Mahogany: Màu gỗ Mahogany nhám

MHC - Mahogany Cherry: Màu gỗ Mahogany anh đào

WNC - Walnut Cherry: Màu gỗ óc chó anh đào

─────────PIANO HOUSE

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI PIANO CAO CẤP

popup

S� l��ng:

T�ng ti�n: