Piano.

Touch .The soul

Danh mục sản phẩm

-1%

YAMAHA U1E

41.500.000₫
41.500.000₫
42.000.000₫
-16%

KAWAI K3 PE

105.000.000₫
105.000.000₫
125.000.000₫
-15%

KAWAI US-6X

102.000.000₫
102.000.000₫
120.000.000₫

KAWAI K-500 ATX2

265.000.000₫
-5%

YAMAHA W106B

82.000.000₫
82.000.000₫
86.000.000₫

Yamaha U2F WH

53.000.000₫
-15%

YAMAHA YUS-5 PE (new)

319.000.000₫
319.000.000₫
375.000.000₫
-5%

YAMAHA W102 Wn

79.000.000₫
79.000.000₫
83.000.000₫

YAMAHA U10BiC

Liên hệ
-6%

KAWAI KT400 M

239.000.000₫
239.000.000₫
255.000.000₫

MASON MODEL 50

997.500.000₫
-6%

YAMAHA M2H

68.000.000₫
68.000.000₫
72.000.000₫
-11%

Piano KIMBALL

55.000.000₫
55.000.000₫
62.000.000₫
-4%

YAMAHA U1J PE

105.000.000₫
105.000.000₫
109.490.000₫
-5%

YAMAHA U3H WH

61.900.000₫
61.900.000₫
65.000.000₫
-8%

YAMAHA UX30A

155.000.000₫
155.000.000₫
168.000.000₫
-5%

R4 (C.Bechstein Residence)

862.000.000₫
862.000.000₫
908.000.000₫
-5%

C6 (C.Bechstein Concert)

1.385.000.000₫
1.385.000.000₫
1.458.000.000₫
-5%

R2 (C.Bechstein Residence)

786.600.000₫
786.600.000₫
828.000.000₫

Ritmuller RSH121T

Liên hệ
-1%

SE-116 KONZEPT

1.595.000.000₫
1.595.000.000₫
1.614.240.855₫
-5%

A6 (C.Bechstein Academy)

843.000.000₫
843.000.000₫
888.000.000₫
-5%

A2 (C.Bechstein Academy)

663.000.000₫
663.000.000₫
698.000.000₫
-5%

A4 (C.Bechstein Academy)

729.600.000₫
729.600.000₫
768.000.000₫
-8%

YAMAHA C5

248.000.000₫
248.000.000₫
270.000.000₫
-6%

YAMAHA C7A

399.000.000₫
399.000.000₫
425.000.000₫
-15%

KAWAI KG-2C WN

149.000.000₫
149.000.000₫
175.000.000₫
-5%

Boston GP-156 PE II

695.000.000₫
695.000.000₫
735.000.000₫
-2%

Boston GP-178 PE II

899.000.000₫
899.000.000₫
920.000.000₫
-4%

Kawai Shigeru SK-EX

4.790.000.000₫
4.790.000.000₫
4.975.000.000₫
-11%

STEINWAY LOUIS XV - MODEL M

980.000.000₫
980.000.000₫
1.100.000.000₫

YAMAHA CFX (2010)

3.950.000.000₫

YAMAHA C5A Seri 4

Liên hệ
-3%

PIANO APOLLO A30

95.000.000₫
95.000.000₫
98.000.000₫
-11%

YAMAHA C7 Seri 3.6

365.000.000₫
365.000.000₫
410.000.000₫
-16%

YAMAHA C7 Seri 3.3

330.000.000₫
330.000.000₫
395.000.000₫

Model VX-CC Concert Grand

5.191.750.000₫

Model BB - Artist Grand

2.992.500.000₫
-10%

YAMAHA C3X

790.000.000₫
790.000.000₫
880.000.000₫
-17%

YAMAHA G5

128.000.000₫
128.000.000₫
155.000.000₫
-10%

YAMAHA C3A seri 4.1

265.000.000₫
265.000.000₫
295.000.000₫

[Special] Red ELM

Liên hệ

STEINWAY C-227

Liên hệ

STEINWAY M-170

Liên hệ

STEINWAY S-155

Liên hệ
-10%

Steiner Crystal GP-168A

1.350.000.000₫
1.350.000.000₫
1.500.000.000₫
-6%

Steiner GP-152 E

566.000.000₫
566.000.000₫
602.000.000₫
-17%

Steiner GP-152 Walnut Self-Playing

512.000.000₫
512.000.000₫
620.000.000₫

Concert B212

4.488.000.000₫
-5%

Academy A190

2.108.000.000₫
2.108.000.000₫
2.208.000.000₫
-5%

Concert L167

2.838.000.000₫
2.838.000.000₫
2.988.000.000₫
-5%

V183 (W.HOFFMANN VISION)

1.043.000.000₫
1.043.000.000₫
1.098.000.000₫
-2%

T161 (W.HOFFMANN TRADITION)

1.268.000.000₫
1.268.000.000₫
1.300.000.000₫

Concert C234

4.700.000.000₫
-14%

YAMAHA CF6 PE

2.765.000.000₫
2.765.000.000₫
3.200.000.000₫
-3%

YAMAHA G3B Wn Seri 4.7

285.000.000₫
285.000.000₫
295.000.000₫

YAMAHA CFX (2022)

4.950.000.000₫
-7%

Steiner HG-168D Self-Playing

1.282.000.000₫
1.282.000.000₫
1.372.000.000₫
-6%

KAWAI GL10 WH

328.000.000₫
328.000.000₫
348.000.000₫
-2%

KAWAI GX3

515.000.000₫
515.000.000₫
525.000.000₫
-42%

KAWAI CA701 WH (2023)

89.000.000₫
89.000.000₫
152.500.000₫
-47%

KAWAI CN201 WH (2023)

36.000.000₫
36.000.000₫
67.400.000₫
-36%

KAWAI CN301 B (2023)

48.000.000₫
48.000.000₫
75.000.000₫
-7%

ROLAND KF-10 Kiyola Pure Oak

129.000.000₫
129.000.000₫
138.000.000₫
-13%

ROLAND RP-107

22.900.000₫
22.900.000₫
26.400.000₫
-17%

ROLAND F701 LO

27.500.000₫
27.500.000₫
33.000.000₫
-6%

YAMAHA YDP-165 R

27.500.000₫
27.500.000₫
29.149.000₫
-9%

YAMAHA P-125 BK

16.900.000₫
16.900.000₫
18.500.000₫
-22%

ROLAND FP-30X BK

21.900.000₫
21.900.000₫
28.000.000₫
-3%

YAMAHA P-515 BK

35.500.000₫
35.500.000₫
36.690.000₫
-3%

ROLAND FP-E50

33.500.000₫
33.500.000₫
34.500.000₫
-4%

YAMAHA NU1X PBW

85.000.000₫
85.000.000₫
89.000.000₫
-12%

KAWAI NV5S Hybrid

199.000.000₫
199.000.000₫
225.000.000₫
-8%

ROLAND LX-708 PE (New)

123.000.000₫
123.000.000₫
133.000.000₫
-7%

ROLAND LX-706 GP SR

69.000.000₫
69.000.000₫
74.000.000₫
-0%

Yamaha MODX8

41.900.000₫
41.900.000₫
42.100.000₫
-5%

ROLAND RD-88

33.800.000₫
33.800.000₫
35.500.000₫
-3%

ROLAND FANTOM G8

72.500.000₫
72.500.000₫
75.000.000₫
-1%

ROLAND FA-07

41.000.000₫
41.000.000₫
41.400.000₫
-25%

CASIO PX-S7000

49.660.000₫
49.660.000₫
65.960.000₫
-25%

ROLAND LX-705 GP SR

41.500.000₫
41.500.000₫
55.000.000₫
-5%

YAMAHA CLP-745 R

52.900.000₫
52.900.000₫
55.490.000₫
-11%

ROLAND HP-603 WH

29.500.000₫
29.500.000₫
33.000.000₫
-6%

YAMAHA CLP-795 GP WH

215.531.000₫
215.531.000₫
230.000.000₫
-10%

YAMAHA CVP-809GP WH

198.000.000₫
198.000.000₫
219.000.000₫
-5%

YAMAHA CVP-809 PE

148.900.000₫
148.900.000₫
156.600.000₫
-5%

NORD GRAND - 88 Key

92.000.000₫
92.000.000₫
97.000.000₫
-9%

NORD STAGE 3

86.000.000₫
86.000.000₫
95.000.000₫
-7%

ROLAND FANTOM 8

78.000.000₫
78.000.000₫
83.500.000₫
-8%

YAMAHA CP-88

59.000.000₫
59.000.000₫
64.000.000₫
-11%

CX230 SR

15.500.000₫
15.500.000₫
17.500.000₫
-11%

CX250 WH

16.000.000₫
16.000.000₫
18.000.000₫
-10%

CX350 WH

19.000.000₫
19.000.000₫
21.000.000₫
-8%

YAMAHA YDP-145 R

21.500.000₫
21.500.000₫
23.259.273₫
-8%
-8%
-6%
-6%
-10%

Elixir 11002

430.000₫
430.000₫
480.000₫
-8%

Elixir 16027

480.000₫
480.000₫
520.000₫
-6%

Elixir 14087

850.000₫
850.000₫
900.000₫
-7%

Elixir 19002

380.000₫
380.000₫
410.000₫

Roland RH-5

990.000₫
-2%

Roland RH-200

4.120.000₫
4.120.000₫
4.220.000₫

Roland RH-A30

7.220.000₫

Roland M-100 AIRA

8.630.000₫
-3%

Marshall Willen

2.999.000₫
2.999.000₫
3.100.000₫
-25%

Marshall Acton 2

6.000.000₫
6.000.000₫
7.990.000₫
-6%

Marshall Acton 3

7.500.000₫
7.500.000₫
7.990.000₫
-45%

Marshall Woburn 2

9.000.000₫
9.000.000₫
16.390.000₫
-33%

Marshall Woburn 3

11.000.000₫
11.000.000₫
16.490.000₫
-37%

Marshall Stanmore 2

7.000.000₫
7.000.000₫
11.190.000₫
-34%

Marshall Stanmore 3

8.500.000₫
8.500.000₫
12.900.000₫
-23%

Marshall Kilburn 2

6.500.000₫
6.500.000₫
8.490.000₫
-25%

Loa B&O Beolit 20

14.690.000₫
14.690.000₫
19.590.000₫

Loa B&O Beoplay A9 MK4

110.660.000₫
-20%

Loa B&O Beosound A1 2ND Gen

8.540.000₫
8.540.000₫
10.680.000₫
-20%

Loa B&O Beosound Explore

5.680.000₫
5.680.000₫
7.110.000₫
-10%

Marshall MG10G

1.890.000₫
1.890.000₫
2.100.000₫
-8%

Marshall MG15G

2.490.000₫
2.490.000₫
2.700.000₫
-4%

Marshall MG15R

3.080.000₫
3.080.000₫
3.200.000₫
-4%

Marshall MG15FX

4.500.000₫
4.500.000₫
4.700.000₫
-1%

Taylor 110E

19.850.000₫
19.850.000₫
20.000.000₫
-2%

Taylor 114E

19.490.000₫
19.490.000₫
19.850.000₫
-3%

Taylor 418CE

69.500.000₫
69.500.000₫
72.000.000₫

Taylor PS14CE, Macassar

272.760.000₫

Yamaha PSR E273

3.590.000₫
-2%

Yamaha PSR E373

4.690.000₫
4.690.000₫
4.790.000₫
-8%

Yamaha PSR-E473

9.050.000₫
9.050.000₫
9.808.000₫
-6%

Yamaha PSR-EW425

11.100.000₫
11.100.000₫
11.772.000₫

Odery Cafe Kit - BS

12.660.000₫

Odery cafekit

12.660.000₫
-15%

Sáo Flute Yamaha YFL-212

13.647.000₫
13.647.000₫
16.000.000₫
-2%

Sáo Flute Yamaha YFL-222

12.076.000₫
12.076.000₫
12.300.000₫
-19%

Sáo Flute Yamaha YFL-262

20.617.000₫
20.617.000₫
25.429.000₫
-8%

Sáo Flute Yamaha YFL-272

21.993.000₫
21.993.000₫
23.993.000₫
-2%

Cordoba Protégé C1 Matiz - AQUA

6.380.000₫
6.380.000₫
6.480.000₫
-2%

Cordoba Protégé C1 Matiz - Classic Blue

6.380.000₫
6.380.000₫
6.480.000₫
-2%

Cordoba Protégé C1 Matiz - Coral

6.380.000₫
6.380.000₫
6.480.000₫
-2%

Cordoba Protégé C1 Matiz - Pale Sky

6.380.000₫
6.380.000₫
6.480.000₫
-3%

Kèn Saxophone Alto Yamaha YAS-280

31.490.000₫
31.490.000₫
32.596.000₫
-3%

Kèn Saxophone Alto Yamaha YAS-480

46.990.000₫
46.990.000₫
48.600.000₫
-2%

Kèn Saxophone Alto Yamaha YAS-480S

55.800.000₫
55.800.000₫
57.220.000₫
-3%

Kèn Saxophone Alto Yamaha YAS-62

73.145.000₫
73.145.000₫
75.200.000₫

Original JAPAN PIANO
Đầy đủ chứng nhận CO & CQ

GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
Free ship nội thành HCM mọi sản phẩm Piano

Hỗ Trợ 24/7
Hỗ trợ kỹ thuật trong 24h - Bảo hành 10 năm

THE ART OF PIANO

Chất lượng cao tiêu chuẩn quốc tế với giá hợp lý

piano2.png

PERFECTIONIST

Tuyệt hảo

icon_2.png

COMMITMENT

Cam kết chất lượng

icon_3.png

UNIQUE

Độc nhất

Khách hàng Piano House

Stories of sound and Arts

On the Video.

News

Piano House & Roland instruments

Exxeo - Thiết kế piano tương lai độc nhất thế giới

Special collection

Exxeo - Thiết kế piano tương lai độc nhất thế giới

Chiếc đàn piano được tùy biến hoàn toàn nhằm đảm bảo không giống bất kì cây đàn grand piano nào từng được sản xuất.

" "

Piano House news

Tra Cứu Năm Sản Xuất Đàn Piano Điện Roland

Roland là một thương hiệu đàn piano điện tử nổi tiếng toàn cầu và tại Việt Nam, thương hiệu Roland cũng rất được ưa chuộng.

popup

S� l��ng:

T�ng ti�n: